Våra Partners

Våra Partners


NVK AB är ett konsultföretag och inför varje projekt inleder vi ett samarbete och samverkan med

partner som har kompetens ockunnamde kring det aktuella projektet

VEIDEC 


Samverkanspartner & Materialleverantör


I VEIDEC har vi funnit en perfekt samverkanspartner och materialleverantör. VEIDEC har korta ledtider en stor materialkunskap och ett arbetssätt  som passar oss utmärkt då våra projekt oftast innefattar olika typer av material och produktionssätt

MOBERGS FOG & BRAND 


Samverkanspartner & Utförare


Mobergs Fog är ett Göteborgsbaserat företag som med sitt mångåriga kunnande och entusiastiska persoal och öppenhet för nya material och arbetsmetoder fungrerar perfekt för våra projekt

                     -YOUR SAFETY OUR CONCERN-

Copyright NVK Vägkonsult AB