Projekt

Projekt E6 - Tester 2018


Plats E6 mellan Getinge och Susedalen

Längd 500 m

Beställare Svevia

Utförare Mobergs Fog & Brand 

Materialleverantör VEIDEC Sverige AB

Under hösten 2018 inleddes dom första testerna med väderoberoende och miljövänlig fog

Reultaten av testerna finns i en rapport som kan beställas via mail till NVK AB


Projekt E6 - Etapp 1 2019


Plats E6 mellan Getinge och Slöinge

Längd 2000 m

Beställare Svevia

Utförare Mobergs Fog & Brand 

Materialleverantör VEIDEC Sverige AB

Under hösten 2019 kommer vi genomföra om och nyfogning av nygjuten betongväg mellan Getinge och Slöinge vi kommer utföra arbetet med väderoberoende och miljövänlig fog 

Vid frågor om projektet eller produkter kontakta Jonas Hansson på NVK Vägkonsult AB 070 995 46 44Nippelborrning 2019/2020


På uppdrag av kund ansvarar NVK Produktion för borrning och leveranser av Nipplar  avtalet sträcker sig över 2020 med option på förlängning. Uppdraget utför i våran produktionslokal i Veberöd.

                     -YOUR SAFETY OUR CONCERN-

Copyright NVK Vägkonsult AB