Produkter och Vision

Våra Produkter

 

- GREENWAY by NVK


NVK har utvecklat en egen produktserie Greenway by NVK

Detta är med produktserie med stort miljöfocus för funktion och spricklagning samt fogning i första hand för betongvägar.


Produkterna i Greenway serien innehåller inget lösningsmedel, används utan uppvärmning och behöver ingen primer för vidhäftning


Produkterna i Greenway serien ska vara väderoberoende i möjligaste mån- MASKINER & UTRUSTNING


NVK AB håller på att utveckla utläggningsutrustning och maskiner för fogning och lagning, dessa maskiner följer vår miljöpolicy och kommer dessutom kunna manövreras innefrån fordonet så att risken för skador minimeras


- I-THECH ROADS


I-TechRoads Är vårt varumärke för intelligenta vägmarkeringar, och är produkter för kommunikation mellan väg och fordon, där vi förutom kommunikativa väglinjer som kan ändra färg beroende på vägbanans beskaffenhet också utvecklar utrustning som kommunicerar information från vägen om förhållande direkt till fordonets GPS utrustning.

Kvalitet och Miljö

                Greenway By

        NVK

NVK  arbetar ständigt med att förbättra och kvalitets- och miljösäkra företagets processer. Vi har en ambition och målsättning att hela tiden förbättra vårt företagt för att leverera högsta kvalitet till minial miljöpåverkan


Ständigt bättre


Vi har som målsättning att bli ledande i branschen och ständigt förbättra våra produkter och verksamhet .

Därför är det för oss självklart att konstant arbeta med att möta gällande krav  lagar och regler.

Vi ska ständigt fokusera på mer effektiva processer i samtliga projekt och se till att vi är medvetna om den  miljöpåvekan vi skapar i vårt arbete.


Vi jobbar efter ISO 9001 när det gäller kvalitet och ISO 14001 samt har ett integrerat verksamhetssystem


Våra Ledord


Din säkerhet vår omtanke!!

                     -YOUR SAFETY OUR CONCERN-

Copyright NVK Vägkonsult AB