Start

NVK AB är ett företag med säte i Kungsbacka strax söder om Göteborg vi jobbar med nya innovativa och miljövänliga produkter för vägentreprenad, vägreparationer och linjemålning i första hand på betongvägar . Vi är verksamma i främst Norden men tar även uppdrag i Baltikum och Tyskland


NYHETER 

Februari 2019


Miljöcertfiering av våra leverantörer

Vi har nu tagit beslut om att i våran strävan om grönt underhåll  även förstärka kraven på våra leverantörer, därför kommer vi fr.o.m maj 2019 certifiera de företag som levererar produkter eller tjäster till oss. Detta certifikat följer miljökraven som Trafikverket tagit fram.Ny Grafisk Profil

Under Februari byter vi ut våran logotype och ändrar våran grafiska profil, detta arbet kommer ske gradvis och vi räknar med att vara helt klara med detta under mars månad


Projekt E6

Nu går vi in i slutfasen i projekt E6 där vi tillsammans med våra partners på uppdrag av trafikverket gjort en omfogning på en provsträcka mellan Getinge och Susedalen. Vi kommer presentera resultaten av testerna under första halvåret 2019

NVK Vägkonsult Stöttar

Frölunda Indians

Säsongen 2018/19

                     -YOUR SAFETY OUR CONCERN-

Copyright NVK Vägkonsult AB