Start

NVK AB är ett företag med säte i Kungsbacka strax söder om Göteborg vi jobbar med nya innovativa och miljövänliga produkter för vägentreprenad, vägreparationer och linjemålning i första hand på betongvägar . Vi är verksamma i främst Norden men tar även uppdrag i Baltikum och Tyskland


NVK Produktion som är en egen division i NVK AB tar uppdrag på små och medelstora monteringsuppdrag, NVK Produktion ansvarar också för att ta fram prototyper till utrustning för NVK AB


NYHETER 

Oktober 2019


Renovering


Hos NVK Produktion i Veberöd pågår just nu en renovering och uppfrächning av produktionslokalen vi räkna med att detta jobb ska vara färdigt runt årsskiftet 2019/2020


Projekt E6


NVK AB har tillsammans med AB VEIDEC och Mobergs Fog & Brand fått i uppdrag av Svevia att genomföra om och nyfogning på en del av E6an mellan Getinge och Slöinge. Fogningen sker med en milövänlig och väderoberoende fogmassa som vi tillsammans med Veidec tagit fram för betongvägar och betongkonstrukioner, Fogmassorna är de första produkterna i vår produktlinje GREENWAY By NVK 


För information m projektet eller produkter kontakta NVK AB genom att använda formuläret under fliken  kontakt.

Vårt Engagemang i samhället


Klicka på bilden och läs mer om vårt samhällsengagemang och vår sponsring

NVK AB är ansluten i nedanstående organisationer

                     -YOUR SAFETY OUR CONCERN-

Copyright NVK Vägkonsult AB